Dotace pro
ZEMĚDĚLSTVÍ

Agroturistika

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí
k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly,
k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

Podpora stavební obnovy (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nové výstavby malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí) a doplňujících výdajů (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).