Níže uvádíme základní proceduru pro získání dotací. Pomůžeme Vám a vše zařídíme za Vás. Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás.

1. Žádost o dotaci

 • zpracování žádosti o dotaci
 • přípravu příloh žádosti
 • podání žádosti

2. Příprava projektu

 • zpracování podnikatelského záměru
 • zpracování finanční realizovatelnosti projektu
 • předprojektovou přípravu Vaší firmy

3. Analýza

 • konzultaci podnikatelského záměru
 • posouzení zdraví Vaší firmy
 • výběr vhodného dotačního titulu

4. Spolupráci při realizaci projektu

 • přípravu a realizaci výběrových řízení
 • posouzení uplatnitelnosti nákladů
 • zpracování a podání monitorovacích zpráv