Dotace na
INVESTICE

ICT a sdílené služby

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a nových softwarových produktů, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace.
Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má tento program za cíl snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností
v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity:

  • tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace,
  • zřizování a provoz center sdílených služeb,
  • budování a modernizace Datových center.

Dotace

  • Minimální výše podpory dle výzev
  • Maximální výše podpory 200 mil. Kč

Míra podpory

  • Malý podnik maximálně 45%
  • Střední podnik maximálně 35%
  • Velký podnik maximálně 25%