Věda a
výzkum

Inovační vouchery

Inovační vouchery podporují konkurenceschopnost podniku, umožňují podnikatelům pracovat s prvotřídními výzkumnými a vývojovými centry při vysokých školách a přinášejí inovativní a kreativní myšlenky.

¨

Inovační vouchery slouží k uhrazení služeb výzkumné instituci, se kterou firma spolupracovala při vývoji nového či inovovaného produktu.