Dotace OSTATNÍ

MARKETING

Cílem programu je posílení růstových motivací firem, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů.

Podporované aktivity:

  • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech MSP, cizojazyčné marketingové a propagační materiály, další výdaje související s účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí,
  • služby odborných poradců a právních služeb v oblasti duševního vlastnictví) a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích,
  • služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací,
  • služby zaměřené na podporu internacionalizace firem.

Dotace: 200 tis. až 200 mil. Kč

Míra podpory

  • Malý podnik maximálně 50 %
  • Střední podnik maximálně 50 %