Dotace na
INVESTICE

Nemovitosti

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

Podporované aktivity:

Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Dotace

  • Minimální výše podpory 1 mil. Kč
  • Maximální výše podpory 200 mil. Kč

Míra podpory

  • Malý podnik maximálně 45%
  • Střední podnik maximálně 35%