Dotace na
INVESTICE

Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Podpora aktivit směřující k realizaci

 • inovativní technologie v oblasti nízkouhlíkové dopravy,
 • technologie akumulace energie,
 • nízkouhlíkové technologie v budovách,
 • inovativní technologie v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů,
 • off grid systémy,
 • systémy řízení spotřeby energií,
 • technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.

Dotace

 • Minimální výše podpory dle výzvy
 • Maximální výše podpory 200 mil. Kč

Míra podpory

 • Malý podnik maximálně 45 %
 • Střední podnik maximálně 35 %
 • Velký podnik maximálně 25 %