Dotace OSTATNÍ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Podporované aktivity:

  • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren,
  • vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby,
  • instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn,
  • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Dotace: 1 mil. až 100 mil. Kč

Míra podpory

  • Malý podnik maximálně 70 %
  • Střední podnik maximálně 60 %
  • Velký podnik maximálně 50 %