Dotace na
INVESTICE

Potenciál

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporované aktivity:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, tj. pořízení pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění jeho aktivit,
  • u malých a středních podniků mohou být předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Dotace

  • Minimální výše podpory 3 mil. Kč
  • Maximální výše podpory 200 mil. Kč

Míra podpory

  • Maximálně 50% pro malý, střední i velký podnik