Věda a
výzkum

Programy TA ČR

Například:

Program alfa:


  • Progresivní technologie, materiály a systémy
  • Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
  • Udržitelný rozvoj dopravy

Dotace na:

  • platy pracovníků podílejících se na řešení,
  • pořízení hmotného či nehmotného majetku,
  • provozní náklady.