Dotace na
INVESTICE

Školící střediska

Cílem programu je rozvoj nové a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s možností využití této infrastruktury pro potřeby odborné přípravy v počátečním technickém vzdělávání.

Podporované aktivity:

Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

Dotace

  • Minimální výše podpory 0,5 mil. Kč
  • Maximální výše podpory 5 mil. Kč

Míra podpory

  • Maximálně 50% pro malý a střední podnik