Dotace na
INVESTICE

Technologie

Cílem programu je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků v hospodářsky problémových regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporované aktivity:

    Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Dotace

  • Minimální výše podpory 1 mil. Kč
  • Maximální výše podpory 20 mil. Kč

Míra podpory

  • Malý podnik maximálně 45%
  • Střední podnik maximálně 35%