Dotace OSTATNÍ

ÚSPORY ENERGIE

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov využití odpadní energie
  ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Dotace: 0,5 mil až 250 mil. Kč

Míra podpory

 • Malý podnik maximálně 70 %
 • Střední podnik maximálně 60 %
 • Velký podnik maximálně 50 %