Dotace na
ZAMĚSTNANCE

Vzdělávání pracovníků

Cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali nižší pokles tržeb než je 15% . Finanční podpora se týká nákladů na vzdělávání i příspěvků na mzdy vzdělávajících se pracovníků a dalších nákladů.

Finanční příspěvek na:

  • vzdělávání
  • rekvalifikace zaměstnanců

Dotace na náklady vzdělávací aktivity až 100%

Dotace na mzdu vzdělávajícího se zaměstnance

Maximálně 27 600,- Kč měsíčně, tj. max. 165,- Kč/hod

Maximální výše příspěvku na všechny zaměstnance

Maximálně částka 500 000,- Kč měsíčně.