Dotace pro
ZEMĚDĚLSTVÍ

Lesnictví

Podpora lesnictví je poskytována v několika oblastech.

a) Lesnická infrastruktura

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí.

b) Zalesňování a zakládání lesů

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.

c) Preventivní opatření v lesích

Podpora bude zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. Budou podpořeny výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů, protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh i projektová dokumentace.

d) Obnova lesů po kalamitách

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi.
Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace, odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů, příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochranu založených porostů.

76 Comments on “Lesnictví

 1. Trackback: clindamicina phosphate topical

 2. Trackback: fluoxetine 20 mg pill

 3. Trackback: when does zoloft kick in

 4. Trackback: metronidazole ambien

 5. Trackback: cymbalta diabetic neuropathy

 6. Trackback: viagra free delivery

 7. Trackback: cephalexin and nyquil

 8. Trackback: gabapentin annostus

 9. Trackback: duloxetine during pregnancy

 10. Trackback: can u get off on escitalopram

 11. Trackback: can tylenol be taken with amoxicillin

 12. Trackback: lexapro dosage side effects

 13. Trackback: keflex side effects

 14. Trackback: ciprofloxacin and tylenol

 15. Trackback: can you open cephalexin capsules

 16. Trackback: can i take bactrim sooner than 12 hours

 17. Trackback: septra vs bactrim

 18. Trackback: using neurontin for back pain

 19. Trackback: how often can you take flexeril

 20. Trackback: flomax contents

 21. Trackback: can augmentin be crushed

 22. Trackback: ezetimibe powerpoint slides

 23. Trackback: contrave 2 molecules

 24. Trackback: diclofenac sodium 50mg

 25. Trackback: citalopram side effects in females

 26. Trackback: effexor and wellbutrin

 27. Trackback: diltiazem dosage for atrial fibrillation

 28. Trackback: cozaar and grapefruit

 29. Trackback: depakote and pregnancy

 30. Trackback: minirin ddavp fiale

 31. Trackback: does amitriptyline make you sleepy

 32. Trackback: aripiprazole generic name

 33. Trackback: aspirin and covid vaccine

 34. Trackback: allopurinol 200 mg

 35. Trackback: how long does it take for baclofen to kick in

 36. Trackback: lexapro and buspar

 37. Trackback: bupropion weight loss dosage

 38. Trackback: how long for ashwagandha to work

 39. Trackback: celexa antidepressant

 40. Trackback: celecoxib 200 mg para que sirve

 41. Trackback: does remeron cause weight gain

 42. Trackback: robaxin side effect

 43. Trackback: acarbose bodybuilding

 44. Trackback: semaglutide quit working

 45. Trackback: wirkung actos

 46. Trackback: how long does it take for protonix to work

 47. Trackback: abilify and alcohol

 48. Trackback: repaglinide insulin resistance

 49. Trackback: what is tizanidine hcl 4mg tablet used for

 50. Trackback: tamsulosin dzialanie

 51. Trackback: nortriptyline synthroid

 52. Trackback: ivermectin tablet 1mg

 53. Trackback: voltaren gel price

 54. Trackback: spironolactone hrt

 55. Trackback: venlafaxine reviews weight loss

 56. Trackback: sitagliptin or metformin

 57. Trackback: cialis online pills

 58. Trackback: sildenafil side effects long term

 59. Trackback: best time to take sildenafil

 60. Trackback: levitra side effects vs viagra

 61. Trackback: best prices for tadalafil 20mg

 62. Trackback: princeton university store pharmacy

 63. Trackback: levitra tablets buy

 64. Trackback: lidocaine online pharmacy

 65. Trackback: order viagra online uk

 66. Trackback: generic ivermectin

 67. Trackback: vardenafil ed il tadalafil

 68. Trackback: ivermectin where to buy

 69. Trackback: ivermectin lotion for scabies

 70. Trackback: stromectol lotion

 71. Trackback: vardenafil zhewitra 20

 72. Trackback: ivermectin 5

 73. Trackback: sildenafil 130

 74. Trackback: tadalafil brand name

 75. Trackback: ivermectin 20 mg

 76. Trackback: cialis same as tadalafil

Comments are closed.