Category Archives: Nezařazené

Listopad přináší další dotační možnosti

By   25.11.2016

K již vyhlášeným dotacím, o kterých jsme Vás informovali v předchozím příspěvku, přibyly ještě další! O jaké se jedná? – Vytvoření výzkumné a vývojové kapacity pro všechny velikosti podniků míra podpory 50 % dotace: 2 – 75 mil. Kč – Technologie pro nové firmy – historie max. 3 roky, do 49 zaměstnanců míra podpory: 45 % dotace:… Continue reading »

Podzimní dotace pro firmy jsou zde!

By   26.10.2016

Aktuálně došlo k vyhlášení dotací na: – ICT a sdílené služby  tvorba nových IS/ICT řešení – dokonce i pro podniky s uzavřeným 1 účetním obdobím, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center, – Školicí střediska – vybudování školicích učeben, včetně vybavení, – Nemovitosti – rekonstrukce nevyužívaných objektů, – Marketing – účast… Continue reading »

Dotace na traktory

By   23.9.2016

V průběhu října 2016 startuje příjem žádostí o dotaci v programu rozvoje venkova na investice do zemědělských podniků. Zde je možné získat příspěvek i na traktor! Pro více informací nás neváhejte kontaktovat ZDE

Dotace pro obce na osvětlení

By   21.3.2015

Použití dotace: zřízení nového osvětlení stávajících přechodů, výměnu nefunkčního či nedostatečného nasvětlení přechodů, projektovou dokumentaci. Výše podpory: minimální dotace 10 000,- Kč, maximální dotace 40 000,- Kč, maximální míra podpory je 50 % z celkových výdajů.

Dotace na revitalizaci obce

By   25.2.2015

Příjemci: obce s 500 až s 5000 obyvateli v regionu soudržnosti Střední Morava Výše dotace na projekt: až 85 %, od 2 mil. Kč do 10 mil. Kč Předkládání žádosti do: 13. března 2015   Podporované aktivity: Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů, výstavba… Continue reading »

Nemovitosti pro firmy z dotací

By   24.2.2015

Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců. Dotace: Minimální výše… Continue reading »

Dotace na veletrhy a propagaci firmy

By   24.2.2015

Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Podporované aktivity: služby pro MSP zaměřené na… Continue reading »

DOTACE NA OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

By   24.2.2015

Cíl programu Zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Předmět podpory Instalace sloupového osvětlení u doposud neosvětlených přechodů.   Předkládání žádostí o dotaci Do 6. března 2015   Výše příspěvku Až 200 000,- Kč bez nutnosti finanční spoluúčasti.   Příjemci Obce a městské části.

Podpora ICT

By   24.2.2015

Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na… Continue reading »