Dotace pro obce na osvětlení

By   21.3.2015

Použití dotace:

  • zřízení nového osvětlení stávajících přechodů,
  • výměnu nefunkčního či nedostatečného nasvětlení přechodů,
  • projektovou dokumentaci.

Výše podpory:

  • minimální dotace 10 000,- Kč,
  • maximální dotace 40 000,- Kč,
  • maximální míra podpory je 50 % z celkových výdajů.