DOTACE NA OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

By   24.2.2015

Cíl programu

Zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Předmět podpory

Instalace sloupového osvětlení u doposud neosvětlených přechodů.

 

Předkládání žádostí o dotaci

Do 6. března 2015

 

Výše příspěvku

Až 200 000,- Kč bez nutnosti finanční spoluúčasti.

 

Příjemci

Obce a městské části.