Dotace na revitalizaci obce

By   25.2.2015

Příjemci: obce s 500 až s 5000 obyvateli v regionu soudržnosti Střední Morava

Výše dotace na projekt: až 85 %, od 2 mil. Kč do 10 mil. Kč

Předkládání žádosti do: 13. března 2015

 

Podporované aktivity:

 1. Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití
 • ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů,
 • výstavba parkovacích ploch.

 

 1. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně
 • ucelené řešení s cílem revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití,
 • lze podpořit výstavbu parkovacích ploch.

 

 1. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací
 • stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je možná výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství.
 • přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či výstavbou místních a účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.
 • stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity.

 

 1. Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží
 • odstranění nevyužitelných staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti,
 • odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, pouze za podmínky, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje.

One Comment on “Dotace na revitalizaci obce

 1. Trackback: cleocin t

Comments are closed.